Administratie, een energielek of een kans?

14 februari 2016

Ik weet het nog goed, de eerste dag na de kerstvakantie, 08.05u. Bij binnenkomst direct naar het kantoor. De twijfel voorbij loop ik naar binnen. De gedragswetenschapper en intern begeleider flankeerden mijn leidinggevende. Drie vliegen in één klap, het moment!

“Ik heb mijn administratie nog niet op orde!
Sterker nog, ik ben er in de vakantie niet eens aan begonnen…”

Zo, dat was eruit! Ik voelde mijn verdediging al opkomen. Maar ik bleef stil, de schuld en schaamte van mezelf afgeschud. Alle drie keken ze me wat verwonderd aan. Mijn leidinggevende brak het ijs. Teleurgesteld. Voor de kerstvakantie had de administratie al op orde dienen te zijn. Het was enkel een verwachting.

Herken jij deze verwachting?

Als leerkracht geloofde ik niet meer in het administratieve dat niet direct of op de lange termijn bijdraagt aan het welbevinden van de leerlingen. Al jaren eigenlijk niet meer. Waarom niet? Ik kan me er niet mee verbinden. De inspectie en passend onderwijs werden in één adem beargumenteerd voordat het woord kind viel.

Na een dag vol gesprekken, heldere ‘laatste’ woorden van mijn leidinggevende: “…de inspectie wil dat deze documenten er zijn. En daarbij, je wordt betaald voor deze opdracht!”

Flabbergasted liet ik deze woorden indalen. Boosheid liet ik van me afglijden, verspilde energie. Ik voelde dat ik klaar was met het angst-denken en het schermen met een inspectie. Klaar met conformeren vanuit gebrek aan vertrouwen. Wat ik wilde was: samen bouwen en samen oog hebben voor dat wat nodig is om dat te kunnen doen.

Herken je deze situatie bij jezelf of in jouw team?

In het begeleiden van teams kom ik geen enkele leraar tegen die werkt voor de inspectie en geen enkele leraar die het werk doet voor het geld. Een leraar wil maar één ding: bijdragen. Aan de ontwikkeling van kinderen.

Hoe kun je als leraar toch je werk doen met alles wat er van je verwacht wordt? En, misschien nog belangrijker, hoe kun je als leidinggevende het team zelf de administratie zo laten invullen dat het meerwaarde heeft? Hoe draagt administratie, die nou eenmaal gevraagd wordt, bij aan goed onderwijs? Die vraag zou te allen tijde door het team zélf moeten kunnen worden beantwoord. Anders wordt ‘de administratie’ zonder uitzondering gezien als opgelegd ‘van boven’, een energielek, zinloos zelfs. Werkdruk.

Dus niet als leerkracht je leidinggevende blind moeten volgen, op basis van doelen waarmee je je niet kunt verbinden, maar de doelen verbinden met jou.

Hoe doe je dat? Jezelf en elkaar blijven bevragen op wat kinderen merken van deze administratie. Wat levert het op? En hoe zorg je dat iedereen gehoord en gezien wordt daarin? Door de tijd te nemen om met elkaar open in gesprek te blijven.

Leiderschap voelt soms als tegen de stroom inzwemmen. Maar niets is minder waar: echt leiderschap is het nemen van bestaande kaders en deze naar jouw hand zetten. Wat is voor jou belangrijk? Hoe ga jij ervoor zorgen, dat het enige echte argument voor het voeren van een goed doordachte administratie gehaald wordt? De kinderen hebben er baat bij.

Handelen vanuit overeenstemming met jezelf, inspireren van anderen door idealen te delen.
Leiderschap in Onderwijs ondersteunt jou in dit proces.