Een inleiding naar de vier fasen toe

5 juni 2016

Ons boek gaat dus over eigenaarschap, het eigenaarschap van leerkrachten. En dat we juist de keuze hebben gemaakt voor leerkrachten is niet geheel toevallig. Naast dat we zelf als leerkracht hebben gewerkt of nog steeds werken, werken we ook beide met leerkrachten en teams. We hebben in de praktijk gezien en ervaren dat eigenaarschap hét thema is dat onderbelicht wordt. Wij zijn er van overtuigd dat leerkrachten die eigenaarschap nemen bijdragen aan gelukkigere kinderen.

Als samenleving zitten we in een transitie. Een transitie waarbij eigen verwachtingen en eigen verantwoordelijkheden opnieuw worden uitgevonden. Daar waar je vroeger het beroep van één van je ouders volgde zijn we met z’n allen nu in een tijd terecht gekomen waarin iedereen eigen keuzes maakt. Machtsverhoudingen maken meer en meer plaats voor krachtsverhoudingen. En het is de hoeveelheid aan keuzemogelijkheden waarin je als kind kan verdwalen.

Een speelbos vol keuzes om je mogelijkheden op verschillende manieren te ontdekken. Te ontwikkelen. Keuzes waarin je in een wereld vol mogelijkheden, ontwikkelingen en kansen jouw plek moet leren vinden. Jezelf leren verhouden tot in eerste instantie jezelf. Je talenten kennen. Weten wie je bent. Maar ook jezelf leren verhouden tot je directe omgeving en de wereld als geheel. Als kind leer je jouw werkelijkheid kennen. En sterker, leer je deze werkelijkheid zelfs creëren. Leer je eigenaar te zijn over je eigen leven.

En dat vraagt om het ontdekken van die wereld. Het vraagt vaardigheden en fingerspitzengefühl om je toekomst leren vorm te geven, met alles dat op je pad komt.

Ouders spelen in het leven van hun kind de belangrijkste rol. Zij hebben de taak en daarmee ook direct de verantwoordelijkheid om hun kind in de wereld te zetten. School investeert ook een aanzienlijk groot deel van de tijd in het kind. Samen met de school en diens onderwijzen wordt het kind dus gevormd. Leert het voorbij zijn of haar eigen schaduw te kijken. En dat betekent dat je als ouder, en dus zeker ook als leerkracht, een essentiële en existentiële taak en rol hebt in het leven van jonge mensen.

Wanneer je kinderen wil leren zichzelf te verhouden tot zichzelf, anderen en de wereld, start dit natuurlijk bij mij. Bij jou. Als mens, ouder, leerkracht, leermeester, levenskunstenaar of welke rol jij jezelf ook toe-eigent in het leven van lerenden. En op het moment dat je jezelf hiervan bewust bent weet je eigenlijk ook direct dat dit betekent dat je eigenaarschap te nemen hebt over je eigen leven. Over je eigen ontwikkeling.

Voor ons start eigenaarschap bij het herontdekken van wie je werkelijk bent. En op dit pad, jouw persoonlijke ontdekkingsreis, ga je contact maken met wat je werkelijk wilt. Je gaat wakker worden. Je wordt geconfronteerd met jezelf. En nee, dit boek is niet altijd even prettig om te lezen. Het ‘dwingt’ je eigenaar te zijn van jezelf en van jouw leven: het schuurt soms, het bevraagt, het vraagt door en zet je naast ‘gisten’ aan om actie te ondernemen.

Dwingen staat natuurlijk tussen aanhalingstekens want dit boek dwingt je natuurlijk nergens toe. Wat het boek je oplevert is dat je bewustzijn ontwikkelt in wie jij zelf nu eigenlijk bent. Bewustzijn waarom je de dingen doet die je doet. Want als je namelijk weet wie je bent, hoe dingen voor jou werken en waarom je de dingen doet die je doet, weet je wat jij nodig hebt om te leren. Om te ontwikkelen en eigenaarschap te nemen. Te voorleven wat je in de wereld zet. Pas dan kun je dat ook anderen leren.