Help mee aan ons boek over eigenaarschap!

27 maart 2016

Het is onze missie om samen met mensen te bouwen aan meer vrijheid, veiligheid, liefde en kracht binnen jezelf, de ander en de onderwijsomgeving. Wij dragen bij aan mensen die de regie nemen over hun eigen proces, die aan het roer staan en hun innerlijk kompas durven volgen.

Wij geloven in een praktische, inspirerende benadering. In onze eigen onderwijservaringen hebben we ondervonden dat duurzame verandering alleen dan kan plaatsvinden.

Inmiddels zijn wij de afgelopen twee jaar op scholen gericht actief met deze materie aan de slag met zeer goed resultaat: alle betrokkenen ervaren een duidelijke positieve toename in eigenaarschap zowel van henzelf als van het hele team en de school als organisatie. 

Dit komt naast de individuele leerkrachten en de hele school, ook de leerlingen ten goede. In de klas wordt steeds meer eigenaarschap van de kinderen voor hun eigen leerproces zichtbaar. Dit uit zich in pro activiteit en pro sociaal gedrag, in onze ervaring twee grote speerpunten binnen scholen. Sterker nog, bijna alle leerkrachten die wij spreken zien het als 'grootste wens' dat de leerlingen van hun school/klas minder afwachtend en meer proactief zouden zijn. Ook dat ze meer in balans zouden zijn in ruimte voor jezelf-ruimte voor de ander. 

De speerpunten werkdruk en veranderstress krijgen ook de compassievolle aandacht die ze verdienen in het proces van eigenaarschap zoals wij het benaderen. Kortom, wij willen een waardevolle bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het onderwijs in Nederland. Wij zetten daartoe ons gratis E-book om in een boek.

In dit boek koppelen we de theorie aan reflecties, ervaringen en praktijkvoorbeelden.

Voor het schrijven van het boek kiezen we voor een experimentele vorm: we betrekken er social media bij. We toetsen onze waarnemingen en observaties aan ons netwerk van leerkrachten en andere onderwijsbetrokkenen via Facebook, Twitter, Google+ en LinkedIn. Wij willen een zo groot mogelijke impact hebben en draagvlak creëren, vanuit de vragen en ervaringen van ons publiek.

Help ons mee!

De komende tijd posten we elke dag stukken die we hebben geschreven, ideeën, vragen, werkbladen. We vragen iedereen om mee te lezen en te reflecteren. Alle reacties, eigen ervaringen, opmerkingen en tips zijn welkom! Ook zoeken we leerkrachten die hun eigen verhaal omtrent het proces van eigenaarschap en de bijbehorende inzichten, willen delen in het boek.

Wij hopen je te ontmoeten, graag tot  gauw!