Ronald Heidanus

Ronald Heidanus coacht, begeleidt, spreekt en schrijft over eigenaarschap en beschikbaarheid binnen onderwijs en opvoeding.

Vanuit zijn huidige praktijk, het voortgezet speciaal onderwijs, deelt hij zijn ervaringen, kennis en eigen wijsheden met anderen om zo een brug te zijn tussen de situatie nu en gewenste situaties. Hij weet met zijn enthousiasme te inspireren en waar nodig ondersteunt hij moeilijkheden te ontsluieren.

Ronald heeft na zijn vele ervaringen een visie ontwikkeld die hij voorleeft, mede door waar te nemen, perspectief te nemen en scherp te analyseren. Zijn waarde is niet onopgemerkt gebleven en zo verscheen hij in verschillende tijdschriften en boeken. Ook vanuit het onderwijsveld krijgt hij veel waardering: ‘hij maakt het ogenschijnlijk onmogelijke mogelijk’, ‘mooi hoe Ronald dingen waarneemt, opslaat en in werking zet, om het vervolgens weer helemaal los te laten’ en ‘de beste leerkracht die ik in mijn carrière heb ontmoet met een ijzersterke visie’.

Met zijn pure en zuivere verwondering, creativiteit en niets-is-onmogelijk-attitude betreedt hij het speelveld van opvoeding en onderwijs en weet inspiratie om te zetten in tastbare tools. Iedereen die hij tegenkomt weet hij te raken, helpt hij te ontwaken en met liefdevolle aandacht tot bloei te brengen.