Begeleiding van besturen

Bestuursmedewerkers staan in hun kracht en voelen zich veilig en vrij, de processen binnen het bestuur verlopen soepel en in flow en het bestuur opereert volwassen en professioneel. Het bestuur is overkoepelend voorbeeld en laat in het  handelen zien: wij hebben onze waarden verinnerlijkt, geven handen en voeten aan onze visie en dragen altijd bij aan onze missie.

Als bestuur is het soms niet gemakkelijk de eigenlijke missie en visie handen en voeten te geven in de dagelijkse praktijk. Maar al te vaak worden bijvoorbeeld beslissingen onder tijdsdruk genomen die soms lijnrecht tegenover de eigenlijke waarden van de organisatie staan. Maar ook intern spelen soms zaken die remmend werken op de flow van bestuurlijke processen.

Samen sporen we interne energielekken op en geven we de strategieën deze duurzaam te dichten. We helpen met het creëren van de voorwaarden rondom eigenaarschap:

Alignment
Iedereen wil deel uitmaken van een duurzaam zelflerende, zichzelf ontwikkelende, empowerde organisatie en iedereen ziet de uitgestippelde weg daar naartoe zitten.

Gedragskader
Er is sprake van een gedragskader waarbinnen iedereen verantwoordelijkheid kan nemen. Het kader is zo vormgegeven, dat het helpt de competentie, de autonomie en de verbinding van alle betrokkenen te vergroten.

Organisatiestructuur
De organisatiestructuur is dienend aan de organisatie en draagt bij aan de competentie, de autonomie en de verbinding van alle betrokkenen. Wanneer iedereen weet waar men aan toe is en iedereen weet wat er wordt verwacht gaan prestaties omhoog en werkdruk omlaag.

Communicatiestructuur
De lijnen van communicatie, zowel intern als naar buiten toe, zijn duidelijk en logisch voor iedereen. Communicatie wordt gebruikt als middel om meer transparantie en veiligheid te creëren.

Training en begeleiding van alle bestuursleden (inclusief leidinggevenden)
De bestuursleden hebben tools, oefening en inzicht op het gebied van eigenaarschap en de bouwstenen veiligheid, innerlijke houding, communicatie en zelfreflectie. Iedereen weet hoe bij te dragen aan eigenaarschap van henzelf en de ander.

Training en begeleiding van leidinggevenden
Het MT wordt opgeleid in het duurzaam empoweren van bestuursleden afzonderlijk en het bestuur als geheel. De kapstok hiervoor is een bestaand veranderingsproces zodat er aan de praktijk getoetste, duurzame en doorgaande groei ontstaat.

Dat wat meer nodig is
Wij helpen en begeleiden in al wat nodig is om het proces van eigenaarschap en innerlijk leiderschap succesvol te laten zijn. In overleg en op maat.

Concreet betekent dit binnen uw bestuur

  • Bestuursleden leveren een positieve bijdrage aan elkaar
  • Bestuursleden nemen meer initiatief en zijn meer actief betrokken
  • Bestuursleden hebben een voorbeeldfunctie naar elkaar en bewaken met elkaar de visie en missie van de organisatie

Concreet betekent dit voor uw scholen

  • Scholen leveren een positieve bijdrage aan de overkoepelende missie van het bestuur
  • Scholen kunnen handen en voeten geven aan de overkoepelende visie van het bestuur
  • Scholen staan in hun kracht en zijn samen lerend en groeiend

Concreet betekent dit op organisatieniveau

  • Het empoweren van de lerende en ontwikkelende organisatie