Begeleiding van kinderen

Het kind voelt zich vrij en veilig in zichzelf en is in staat binnen de bestaande kaders te opereren.

We weten allemaal dat in het onderwijs kinderen regelmatig in de knel komen.
Denk bijvoorbeeld aan spanningen die kunnen ontstaan rondom pesten, hoogbegaafdheid, autisme, anders leren, scheiding of verhuizing. 

Wij helpen het kind weer ontspannen en stevig in zijn schoenen te staan en geven handvatten zodat het zich een stevige boom kan voelen, in plaats van een blaadje wat heen en weer geslingerd wordt in de wind.

Ons uitgangspunt is daarin altijd, dat we het kind zo onafhankelijk mogelijk willen maken van de omgeving. Denk daarbij aan bijvoorbeeld het kind in relatie tot andere leerlingen, de groep als systeem, de school of het gezin.