Begeleiding van scholen

Medewerkers binnen de school zijn autonoom, staan in relatie tot zichzelf en elkaar en voelen zich competent. Mensen ervaren minder werkdruk en meer werkplezier. De leerlingen zijn sterker en nemen initiatief. De school staat in haar kracht: schoolontwikkeling is geborgd in duurzame en doorgaande groei.

Er wordt ontzettend hard gewerkt binnen scholen om bij te dragen aan de ontwikkeling van kinderen. Tegelijkertijd wordt er geworsteld en worden onderwijsbetrokkenen afgeleid door alles wat moet, wat niet kan en wat wordt gevraagd. Maar al te vaak voelen onderwijsbetrokkenen een enorme werkdruk.

‘Van onderwijsmensen verwacht men de leerling in hun kracht te zetten, eigenaar te maken van het leren, te ondersteunen. Maar wie helpt de leerkracht en ook de leidinggevende aan het stuur?’ – leerkracht groep 6

Binnen scholen helpen we met het creëren van de voorwaarden rondom eigenaarschap.

Alignment
Iedereen wil deel uitmaken van een duurzaam zelflerende, zichzelf ontwikkelende, empowerde organisatie en iedereen ziet de uitgestippelde weg daar naartoe zitten.

Gedragskader
Er is sprake van een gedragskader waarbinnen iedereen verantwoordelijkheid kan nemen. Het kader is zo vormgegeven, dat het helpt de competentie, de autonomie en de verbinding van alle betrokkenen te vergroten.

Organisatiestructuur
De organisatiestructuur is dienend aan de organisatie en draagt bij aan de competentie, de autonomie en de verbinding van alle betrokkenen. Wanneer iedereen weet waar men aan toe is en iedereen weet wat er wordt verwacht gaan prestaties omhoog en werkdruk omlaag.

Communicatiestructuur
De lijnen van communicatie, zowel intern als naar buiten toe, zijn duidelijk en logisch voor iedereen. Communicatie wordt gebruikt als middel om meer transparantie en veiligheid te creëren.

Training en begeleiding van alle teamleden (inclusief leidinggevenden)
De teamleden hebben tools, oefening en inzicht op het gebied van eigenaarschap en de bouwstenen veiligheid, innerlijke houding, communicatie en zelfreflectie. Iedereen weet hoe bij te dragen aan eigenaarschap van henzelf en de ander.

Training en begeleiding van leidinggevenden
Het MT wordt opgeleid in het duurzaam empoweren van teamleden afzonderlijk en het team als geheel. De kapstok hiervoor is een bestaande schoolontwikkeling zodat er aan de praktijk getoetste, duurzame en doorgaande groei ontstaat.

Dat wat meer nodig is
Ouders en leerlingen, opa’s en oma’s, de buurt, de pers en bestuur, wij helpen en begeleiden in al wat nodig is om het proces succesvol te laten zijn. In overleg en op maat.

‘Eerst zat ik in mijn vrije tijd thuis me zorgen te maken over school en hoe we het allemaal moesten oplossen. Nu doe ik in mijn vrije tijd leuke dingen en laad ik me op: ik heb alle vertrouwen in hoe het gaat op school. Mijn leven is in 6 maanden enorm positief veranderd!’ – leerkracht groep 8